Strängnäs Stads Gårdstomter – 1785

Den här kartan över Strängnäs stads gårdstomter ritades av Anders Forssman och är daterad år 1785. Kartan är ritad efter mätningar som Forssman gjorde någon gång mellan 1780 och 1784. Det vet vi eftersom Anders Forssman arbetade som kommisionslantmätare i Södermanlands län mellan de åren och sedan flyttade till Gävleborg. Kartan finns i några fler versioner med olika årtal men den från 1785 verkar vara den tidigaste. Kartan innehåller både tomtgränser, gårdsnummer och gatunamn.

Det här var första gången som Strängnäs mättes upp och karterades ordentligt av en lantmätare. Det var ovanligt sent jämfört med de flesta andra städer. Stadens är fortfarande formad som en medeltida stad, stadskärnan verkar vara i princip oplanerad och har vuxit efter markens och topografins förutsättningar. År 1723 härjades domkyrkan av en eldsvåda och skadades svårt. Resten av staden klarade sig dock relativt bra och det fanns inte anledning att bygga om staden enligt modernare principer.

Domkyrkan, Roggeborgen och flera andra byggnader finns utmärkta på kartan 1785 och står fortfarande kvar. Väderkvarnen på kartan var en enkel “stockamölla” som byggdes 1687-88. Den förföll så småningom och revs omkring 1850. Väderkvarn som finns på samma plats idag är av holländartyp och stod klar 1855.

Strandlinjen ligger betydligt högre än idag. Orsaken är dels landhöjningen som är ca 45 cm per 100 år. Dels regleras numera vattnet i Mälaren och vattenståndet är kontrollerat på ett helt annat sätt än 1785. Den inre delen av Västerviken fylldes ut någon gång under 1900-talet då staden växte och utvecklades.

Här nedanför hittar du en interaktiv karta där du kan jämföra kartan från 1785 med dagens stadskarta. Zooma med mushjulet. Vrid bilden genom att hålla ned SHIFT och släpa med musen höger-vänster.

Källor

Lantmäteristyrelsens arkiv, Södermanlands län, Strängnäs Stad, Strängnäs Stads ägor (1785). Aktbeteckning C71-1:6

Gator och kvarter (1999) Kerstin Pettersson, Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland årsbok 1999, ISBN 91-87954-19-2

arne.ljungdahl.info – Mälaren

Strängnäs.se – Kvarnens historia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *