Skrivguide för viklund.se

Rubriker – använd nivå 2 för dina “kapitel”

Varje sida ska bara innehålla en enda Rubrik 1 och den finns redan i sidans titel. Därför skall man alltid använda Rubrik 2 som den högsta nivån för rubrikerna i brödtexten på en sida.

Nya stycken i texten ska infogas med Return. Man kan infoga ett enkelt radbyte med Shift+Return men nästan alltid är det bättre att börja ett nytt stycke. Radbytet ser ut så här:
Men man ska alltid välja Return för att få in ett äkta stycke. Då blir det rätt mängd luft mellan styckena och layouten kan lätt ändras senare. (Försök aldrig göra styckebrytningar genom att lägga in flera return eller kombinationer av return och mellanslag. Det blir bara fult och svårt att layouta sedan.)

Underrubrik nivå 3

För underrubriker använder man förstår Rubrik 3 som jag har gjort ovan. Om man vill ha ännu finare indelning formaterar men med Rubrik 4 enligt nedan. Det bör dock vara i undantagsfall, då en webbsida sällan är så omfattande att man verkligen har nytta av tre olika rubriknivåer.

Underrubrik nivå 4

Om man känner ett starkt behov av att använda tre rubrik nivåer bör man fundera om inte innehållet ska delas upp i två olika sidor i stället. Men ibland så krävs det och då använder man förstås Rubrik 4 och inte fetstil eller understrykning. De formateringarna används endast för enstaka ord i löptexten.

Bilder

En sommaräng fylld av vita och lila blommor med några större röda vallmoblommor här och där.
Färgerna exploderar på den franska landsbygden när vårens blomning har kommit igång.

För att lägga in en bild använder man “Lägg till media” strax ovanför editorns menyrad. Man kan då antingen ladda upp en ny bild till sajten eller använda en tidigare uppladdad bild.

Använd jpg-format för fotografier och scannade bilder. Png-format är bäst för bilder som är ritade i dator, t.ex. diagram.

En bra början brukar vara att infoga bilder i storlek medium och ange “länk till “mediafil”. Justera den första bilden till höger så får du en lättläst sida. Följande bilder kan justeras omväxlande till vänster och höger efter tycke och smak.

Observera att bilden skall infogas först i det stycke där överkanten på bilden är tänkt att vara. I det här fallet är den infogad före “En bra början” här ovan.

När du laddar upp bilden (eller senare genom mediabiblioteket) bör du alltid ange följande information. Lägg in det direkt när du laddar upp bilden så används den automatiskt på alla sidor där bilden visas. Det går att uppdatera informationen senare men då är det krångligare att se till att informationen visas korrekt på sidorna där bilden används.

Titel – bildens titel eller namn, t.ex. “Blomsterfält”, “Flottning i Kalix älv 1922”.

Bildtext – den text som visas under bilden. Komplettera det bilden berättar med text. T.ex. “Färgerna exploderar på den franska landsbygden när vårens blomning har kommit igång”

Alt text – En beskrivning av bildens innehåll som kan användas av t.ex. synskadade. T.ex. “En sommaräng fylld av vita och lila blommor med några större röda vallmoblommor här och där”.

Beskrivning – Här anges detaljer om bilden som inte är avgörande för förståelsen men viktiga ändå. Texten visas ofta när mer utrymme finns, t.ex i en lightbox. Man bör lägga in källa eller fotograf, om bilden används med tillstånd etc. I det här fältet kan man lägga in t.ex. länkar till källan eller relevanta sidor.

Lightbox

En stor pumpa som ligger på flera lite mindre pumpor.
Pumpor av blandade storlekar.

Med en så kalla lightbox kan läsaren klicka på varje bilden och få upp en större version på skärmen. Klicka utanför bilden eller på krysset för att stänga den. Oftast ingår alla bilder på sidan i ett galleri där man kan bläddra sig fram och titta. Prova genom att klicka på någon av bilderna på den här sidan.

För att lägga din bild ska få en lightbox måste du markera alternativet “Länk till: Mediafil” när du lägger in bilden på sidan. Annars blir det en vanlig bild som inte går att klicka på.

Citat

När du vill använda utbrutna citat (blockcitat) är det “blockqoutes” du ska välja. Knappen i editorns menyrad ser ut som ett stort citattecken (“). Som exempel kan vi ta den här texten av typografen Arne Heine:

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en oviktig faktor, för trevnadens, ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras på grund af det oförstånd med hvilket kaster, formbräden och regaler tillverkas och försäljas Kaster som äro dåligt hopkomna och af otillräckligt.Arne Heine, okänt verk och årtal

Det korrekta sättet att ange källan till ett sådant citat är med ett <cite>block i citatet (som ovan). Tyvärr är det inte en inbyggd funktion i editorn så tills vidare rekommenderar jag att du skriver källan under citatet på en egen rad med kursiv stil. Så här:

Ett citat på en enda rad är också ett citat.

Hamlet, W. Shakespeare