Strängnäs – Tosterö – Sundby – 1811

Kartan över Sundby är från 1811. Flygfotografiet är betydligt modernare.
Dra i handtaget för att växla mellan bilderna.

Här nedanför kan du jämföra den historiska kartan med en modern karta.
Zooma med mushjulet. Vrid bilden genom att hålla ned SHIFT och släpa med musen höger-vänster.

OpenLayers code här nedanför:

// OpenStreetMap‘ }), ol.source.OSM.DATA_ATTRIBUTION ], url: ‘http://{a-c}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png’ }) }); var historiskaKartorLayer = new ol.layer.Tile({ opacity: ‘0.7’, source: new ol.source.OSM({ projection: ‘EPSG:900913’, attributions: [ new ol.Attribution({ html: ‘© ‘ + ‘Viklund.se‘ }), ol.source.OSM.DATA_ATTRIBUTION ], crossOrigin: null, url: ‘http://static.viklund.se/maps/tiles/Sundby-1811/{z}/{x}/{-y}.png’ }) }); var debugLayer = new ol.layer.Tile({ source: new ol.source.TileDebug({ projection: ‘EPSG:3857’, tileGrid: new ol.tilegrid.XYZ({ maxZoom: 22 }) }) }) var map = new ol.Map({ controls: ol.control.defaults().extend([ new ol.control.FullScreen() ]), interactions: ol.interaction.defaults().extend([ new ol.interaction.DragRotateAndZoom() ]), layers: [ openCycleMapLayer, historiskaKartorLayer, ], target: ‘map’, view: new ol.View({ maxZoom: 19, center: ol.proj.transform([17.0478, 59.3843], ‘EPSG:4326’, ‘EPSG:900913’), zoom: 14 }) }); // ]]>;

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *